آیا کولرگازی بانه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است ؟

 

کولرگازی پس از چند روز تحویل داده خواهد شد ؟

 

شرایط پرداخت پول و خرید کولرگازی از بانه چیست ؟

 

شارژ گاز کولرگازی و سرویس آن  هر چند وقت یکبار نیاز است؟

 

آیا سرویس سالیانه کولرگازی ضروری است  ؟

 

هزینه نصب کولرگازی چقدر است؟