بر‌چسب: داکت اسپلیت 48000 گری

داکت اسپلیت 48000 گری GUHD48NM3CO
داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ گری GUHD48NM3COclose

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ گری GUHD48NM3CO از گری یکی از دستگاه های تهویه با کیفیتی است که تولید و در بازار عرضه شده است که از این کولر می تواند در حالت سرمایش به خوبی استفاده کرد. اسپلیت ۴۸۰۰۰ گری GUHD48NM3CO